Voorwaarden

Uw deelname aan dit evenement geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico. Alle deelnemers dienen zich te houden aan de aanwijzingen door of vanwege de organisatie. Dit evenement is voor lopende deelnemers; skaten, rolschaatsen, fietsen of anderszins niet-lopen is niet toegestaan. Deelnemers gaan akkoord met gebruik van hun bij het evenement vastgelegde beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. zonder hiervoor vergoeding te claimen. Door uw inschrijving verklaart u op de hoogte te zijn van de risico's die deelname aan dit evenement met zich meebrengt; u verklaart fysiek in voldoende conditie te zijn om op verantwoorde wijze deel te nemen aan dit evenement. Door uw inschrijving verklaart u de organisatie of haar medewerkers niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade, letsel of diefstal die u eventueel zult lijden bij deelname aan het evenement. De organisatie kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal geen restitutie van inschrijfgelden aan deelnemer plaatsvinden.